Osobní údaje (EU)

Zásady zpracování osobních údajů

Datum účinnosti: 1. 3. 2023

Ve společnosti Whirr Crew s.r.o. (dále jen "Whirr Crew", "my", "nás" nebo "naše") se zavazujeme chránit vaše soukromí a zajistit, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány v souladu s platnými zákony a předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších platných zákonů o ochraně osobních údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme vaše osobní údaje, když navštívíte naše webové stránky whirrcrew.com (dále jen "stránky"). Používáním stránek souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich osobních údajů, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme následující kategorie osobních údajů:

  • Osobní údaje, které nám poskytnete: Jedná se o údaje, které nám poskytnete, když vyplníte kontaktní formulář, přihlásíte se k odběru našeho newsletteru nebo nás jinak kontaktujete. Mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další informace, které se rozhodnete poskytnout.

  • Automaticky shromažďované informace: Když navštívíte Stránky, automaticky shromažďujeme určité informace o vašem zařízení a používání Stránek. Může se jednat o vaši IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, stránky, které si na Stránkách prohlížíte, a data a časy vašich návštěv.

Jak používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje používáme k následujícím účelům:

  • Abychom vám poskytli služby, které jste si vyžádali: Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom mohli reagovat na vaše dotazy a poskytnout vám požadované služby.

  • Ke zlepšení našich služeb: Vaše osobní údaje používáme k analýze používání webových stránek a ke zlepšení jejich výkonu a použitelnosti.

  • K zasílání marketingových sdělení: Pokud jste nám k tomu dali souhlas, můžeme vám zasílat marketingová sdělení o našich produktech a službách.

  • Pro splnění zákonných povinností: Vaše osobní údaje můžeme použít ke splnění zákonných povinností, například jako odpověď na zákonné žádosti orgánů veřejné moci.

Jak sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími kategoriemi třetích stran:

  • Poskytovatelé služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb třetích stran, kteří nám poskytují služby, jako je hosting webových stránek, doručování e-mailů a analytika.

  • Obchodní partneři: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, například s reklamními partnery, abychom vám mohli poskytovat cílenou reklamu.

  • Právní a regulační orgány: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s právními a regulačními orgány, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, náhodným nebo nezákonným zničením a neoprávněným nebo nezákonným zpracováním.

Vaše práva

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení a vznesení námitky proti jejich zpracování. Máte také právo na přenositelnost údajů a právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte nás na adrese info@whirrcrew.com.

Aktualizace tohoto prohlášení

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním nové verze na stránkách. Tuto stránku byste měli občas zkontrolovat, abyste se ujistili, že jste se seznámili s případnými změnami.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na adrese info@whirrcrew.com.